Contact

Volg ons via social media

Veelgestelde vragen

Waarom geen iPads?

De combinatie van laptops en medisch hygiënische toetsenborden past op dit moment, met oog op het gezamenlijk gebruik van de laptops, het beste bij de gezondheidswaarborging. Indien er een concreet verzoek is vanuit een ziekenhuis om met Ipads te werken, wordt er bekeken of er een combinatie mogelijk is. Daarnaast hebben meerdere ziekenhuizen aangegeven, in het kader van de diefstalgevoeligheid, liever te werken met laptops.

Hoe lang duurt het voordat een ziekenhuis in aanmerking komt voor het Michael-Wings System?

Dit is afhankelijk van de wachtlijst maar tevens van de mogelijkheden tot sponsoring. In sommige gevallen is er een verzoek vanuit lokale sponsoren om een ziekenhuis in versneld tempo te voorzien van het Michael-Wing System. In dit geval kijken we samen naar een oplossing om gehoor te geven aan deze wens.

Waar wordt mijn donatie voor gebruikt?

Uw donatie komt volledig ten goede aan de financiering van het Michael-Wing System. Dit betekent concreet een investering in laptops, medisch hygiënische toetsenborden en een eventuele WIFI aansluiting. Op de website ziet u welke ziekenhuizen er op de korte termijn worden voorzien van het Michael-Wing System, aan u de keuze om op locatie of overkoepelend te sponsoren. Elk systeem treedt door middel van een feestelijke opening in werking, waarvoor u natuurlijk van harte bent uitgenodigd.

Is er dan nog geen internet aan bed?

Helaas merken wij nog steeds dat veel ziekenhuizen niet beschikken over een goede draadloze internetverbinding. Daarnaast is het aanbod van laptops en/of andere communicatiemiddelen vaak niet vanzelfsprekend. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gratis gebruik zou moeten kunnen maken van internet, laptops en verantwoorde hygiënische toetsenborden.

Wie ziet er op toe dat het internet veilig wordt gebruikt?

De kinderafdeling zorgt ervoor dat er in overleg met ouders en de pedagogisch medewerkers afspraken worden gemaakt over het internetgebruik. De laptops worden gerouleerd over de afdeling. In de meeste gevallen wordt de beschikbaarheid door middel van een inschrijflijst bijgehouden en afgestemd.

Hoe kan ik mijn donatie voldoen?

U kunt doneren via de 'donatie button in het hoofdscherm. Daarnaast kunt u ook zelf een donatie overmaken via ons IBAN nummer (NL 21 ABNA 0450 0812 49).

Kan ik zomaar een actie opzetten?

Wij zijn erg blij met alle extra hulp om onze doelen te bereiken. Acties verlevendigen onze visie en zijn zeer gewenst. Om overzicht te houden in de acties die worden georganiseerd, maar ook te voorzien in hulp en ondersteuning, worden wij graag voor de start van een actie op de hoogte gebracht via info@michael-wings.nl of events@michael-wings.nl.

Is het Michael-Wings System gratis?

Stichting Michael-Wings maakt zich sterk voor internet aan bed op de kinderafdelingen van ziekenhuizen en zorgcentra in Nederland. Ons systeem wordt gratis aangeboden, omdat wij heel bewust geen betaalde voorwaarden willen stellen aan het gebruik van het systeem.

Waarom medisch hygiënische toetsenborden?

De belangrijkste reden is vermeld in het product, namelijk hygiëne. We weten dat veel kinderen tijdens een ziekenhuisopname te maken hebben met een verlaagde weerstand. Door gemakkelijk te reinigen toetsenborden voorkomen we overdracht van bacteriën en infecties.

Worden de laptops goed beveiligd?

We zijn goed op de hoogte over de mogelijkheden en gevaren van het internet. Alle laptops worden op basis van de geldende veiligheidseisen in het desbetreffende ziekenhuis beveiligd. Het ziekenhuis is ook verantwoordelijk voor het installeren van de benodigde software.

Uw vraag nog niet beantwoord?

Voor overige informatie over Stichting Michael-Wings, of bij verdere vragen kunt u te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij informeren u graag verder!

Contactformulier

Postadres
Hoytinkstraat 67
1827 PM Alkmaar

Email info@michael-wings.nl
Tel nr +316 53 18 30 50

KVK te Alkmaar
Nr.: 37128407

de stichting bestuurs rekening
NL 21 ABNA 0450 0812 49  

Helpt u mee om ons doel te bereiken?

Onze wachtlijst vraagt om de hulp van sponsoren en donateurs. Helpt u mee om één van de kinderafdelingen op de wachtlijst te voorzien van gratis internet aan bed? Klik op onderstaande buttons om te zien wat u kunt doen.